קרו ישי הרב מרדכי אלון ראו את המקורות הקשיבו לשיוער צרו קשר

הקשיבו לשיעור

הארכיון לפרקי אבות

(לחץ כאן לראות את הארכיון לכל הפרשות.)

תשע"א

נושא השיעור: 1 פרק א' משנה א (ג חשון תשע"א)
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 2 - פרק א' משנה א' (י"א חשון תשע"א)
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 3 - פרק א' משנה ב'
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 4 - פרק א' משנה ב'
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 5 - פרק א' משנה ג'
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 6 - פרק א' משנה ד'
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 7 - פרק א' משנה ה'
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 8- פרק א' משנה ו'
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 9- פרק א' משנה ח' – ט'
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 10- פרק א' משנה י'
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 11- פרק א' משנה יא' - י"ב
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 12- פרק א' משנה י"ב - י"ד
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: 13- פרק א' משנה ט"ו
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

תש"ע

נושא השיעור: שעור 1
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: שעור 2
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: שעור 3
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: שעור 4
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: שעור 6
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: שעור 7
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

תשס"ה

נושא השיעור: מהר סיני אל קברות התאוה - לפר' בהעלותך/שלח ולאבות פרק ב'
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: "ופרצת" - משה קבל תורה מסיני
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: הצדיק - על יוסף הצדיק ושמעון הצדיק
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: אנטיגנוס ומורא שמיים
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: ואל תתיאש מן הפורענות למשנת נתאי הארבלי ולפרשת שמות
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: הזוג הראשון - למשה ואהרון ולענין הזוגות
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: לא תגנוב - אל תעש עצמך כעורכי הדיינים - מעשרת הדברות למשכן ולקרבנות
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3

נושא השיעור: הרבה של יונתן בן עוזיאל ופרשת המסוה
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות

נושא השיעור: על שנאת חינם ודין תורה
HTML קרא את השיעור בעברית
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
HTML קרא את השיעור באנגלית
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Video ראה את הוידיאו
Mekorot ראה את המקורות

נושא השיעור: ותחזינה עינינו - על עין טובה ועין רעה למסכת אבות ולפרשה
מכון ש"י
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Video ראה את הוידיאו
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

תשס"ד

נושא השיעור: שיגיעת שניהם משכחת עוון
HTML קרא את השיעור בעברית
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
HTML קרא את השיעור באנגלית
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Video ראה את הוידיאו
Mekorot ראה את המקורות

נושא השיעור: שיגיעת שניהם משכחת עוון - 2 חטא המרגלים ותיקונו
ירושלים
HTML קרא את השיעור בעברית
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
HTML קרא את השיעור באנגלית
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Video ראה את הוידיאו
Mekorot ראה את המקורות

תש"ס

נושא השיעור: אבות א' - אהב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות
HTML קרא את השיעור בעברית
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
HTML קרא את השיעור באנגלית
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות

נושא השיעור: התנא החותם
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות

תשנ"ט

נושא השיעור: ספר תורה שנגנז, חמישה תלמידים. פרקי אבות א'
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: וכל מעשיך יהיו לשם שמים - פרקי אבות ג'
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: מעיין המתגבר - חמישה תלמידים - פרקי אבות ה'
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: החוט המשולש- חמישה תלמידים- פרקי אבות ב
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: יראת חטא - חמישה תלמידים - פרקי אבות ד
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

תשנ"ח

נושא השיעור: אב לחכמה ואב לדורות
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: מורה הוראה בישראל
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: רבי צדוק
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: והאמת יורה דרכו
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: משה קיבל תורה מסיני
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2 דף 3

תשנ"ז

נושא השיעור: הציץ ומת - ארבעה נכנסו בפרדס ב'
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: אשכול - לרבי עקיבא ותורתו
מכון ש"י
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: פסוק לי פסוקך - ארבעה נכנסו לפרדס ג'
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: ארבעה נכנסו בפרדס א'
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: תלמוד גדול - שהתלמוד מביא לידי מעשה - לסיומה של מסכת אבות
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2 דף 3 דף 4

נושא השיעור: שמואל הקטן
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: שמואל הקטן
מכון ש"י
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: עשה רצונך כרצונו
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2

נושא השיעור: ר' חנינא בן דוסא
מכון ש"י
Doc הורד את השיעור בעברית בצורת מסמך DOC
MP3 הורד את השיעור בפורמט MP3
Mekorot ראה את המקורות: דף 1 דף 2 דף 3בית | צרו קשר | קרן ישי | הרב מרדכי אלון
ראו את המקורות | הקשיבו לשיעור וקראו אותו | English


בית

ההתנתקות


English